GROENTEN ' WOORDDELEN ' , BOUWEN EN BEELDHOUWEN

TAALBESCHOUWING  MET GROENTEN :

                                    WOORDDELEN TELLEN

                                                              LIJNTEKENINGEN BIJ GROENTENAMEN 

wor-tel, ba-taat, pas-ti-naak,
 kool-ra-bi, ro-de biet, a-vo-ca-do,
ro-de a-juin
'a-vo-ca-do'

'kool-ra-bi'


'ro-de a-juin'


'sja-lot'

'pas-ti-naak'
'sja-lot'
'ro-de a-juin'


'pe-ter-se-lie'

'sel-der'


  BOUWEN MET DUPLO


BEELDHOUWEN MET SPEKSTEEN EN TIMMEREN MET BOOMSTRONK


vijlen